Wegwijs in mantelzorg: premies en vergoedingen in Vlaanderen

Wegwijs in mantelzorg: premies en vergoedingen in Vlaanderen

3 min.
SHARE

Mantelzorg is een uitdaging die veel Vlamingen vaak onverwachts overkomt.  
Je staat plotseling voor de taak om voor je partner te zorgen na een zwaar ongeval, om hulp te bieden aan je vader die te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, of om extra zorg te verlenen aan je kind met een handicap. Als (groot)ouder, partner of (klein)kind neem je die zorg met veel liefde op. Die zorg komt helaas niet alleen. Daarnaast moet je ook je weg vinden in het administratieve kluwen dat erbij komt kijken. 

Wist je bijvoorbeeld dat je officieel als mantelzorger erkend kan worden? En dat er premies zijn waarop je als mantelzorger recht hebt? Die zorgen voor wat ademruimte en zijn een kleine financiële ondersteuning. In deze blog lichten we graag toe waar je als mantelzorger aanspraak op kan maken en welke vergoeding mantelzorgers ontvangen via Helpper.

Mantelzorgpremie

De mantelzorgpremie is één van de financiële ondersteuningen waar een erkende mantelzorger een beroep op kan doen. Een mantelzorgpremie aanvragen doe je via de gemeente of via het OCMW. Er zijn in Vlaanderen gelukkig heel wat gemeenten die een premie uitkeren om mantelzorgers financieel te ondersteunen. De bedragen en voorwaarden van die premies verschillen echter van gemeente tot gemeente. 

Elke gemeente bepaalt zelf of mantelzorgers in hun gemeente recht hebben op een premie en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden. In sommige gevallen wordt de premie bijvoorbeeld toegewezen aan de persoon voor wie je zorgt. Je informeert je het best bij je gemeente of het OCMW. Woont de persoon voor wie je zorgt ergens anders? Dan spring je ook best even binnen bij zijn/haar gemeente of het OCMW.

 

Mantelzorger zorgt voor haar dochter

Mantelzorgverlof (Thematisch verlof)

Het mantelzorgverlof is, naast verlof voor medische bijstand of palliatief verlof, een van de thematische verloven waar je als werknemer (of ambtenaar) gebruik van kan maken. Dankzij het mantelzorgverlof kan je voor een korte of lange periode afwezig zijn van je werk om voor een dierbare te zorgen.

Tijdens je afwezigheid op het werk ontvang je een onderbrekingsuitkering van de RVA. Het mantelzorgverlof biedt je extra tijd om de zorg te geven die nodig is, zonder dat dat ten koste gaat van je job. Informeer je gerust bij de personeelsdienst, de vakbond en/of de RVA. Meer informatie over mantelzorgverlof vind je alvast hier: www.vlaanderen.be/verlof-voor-mantelzorg

 

Tijdskrediet

Naast de thematische verloven kan je als werknemer (of ambtenaar) onder bepaalde voorwaarden ook tijdskrediet opnemen om je job gedurende een bepaalde periode deels of volledig stop te zetten. Om tijdskrediet op te nemen dien je een van onderstaande zes motieven te hebben:

  • zorgen voor je kind(eren) jonger dan 8 jaar.
  • zorgen voor uw gehandicapte kind jonger dan 21 jaar.
  • palliatieve zorgen verlenen.
  • zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid.
  • bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin.
  • een erkende opleiding volgen.
Ook bij tijdskrediet ontvang je een onderbrekingsuitkering van de RVA.
Meer informatie over tijdskrediet en alle voorwaarden waaraan je dient te voldoen lees je hier.

💡Sinds 5 maart 2021 kunnen werknemers die tijdskrediet of mantelzorgverlof opnemen én werkzaam zijn in de privé- of socialprofitsector, een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen. Deze aanmoedigingspremie kan gecombineerd worden met de onderbrekingsuitkering van de RVA. 

 

Naast de jaarlijkse mantelzorgpremie en/of onderbrekingsuitkeringen kan je als mantelzorger voor een persoon met een erkende handicap per uur vergoed worden via de deeleconomie. 

Vergoeding via deeleconomie

Als erkend deeleconomieplatform geven we budgethouders de mogelijkheid hun PVB/PAB in te zetten om hun mantelzorgers, die al geruime tijd belangeloos hulp verlenen bij allerlei niet-zorggerelateerd dagelijkse taken, als assistent te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld om taken zoals vervoer van en naar de dokter, begeleiding bij uitstappen of hulp in huis. 

Dankzij de deeleconomie-wetgeving kan je als particulier ('mantelzorger’) aan een gunstig belastingtarief van 10,7% tot € 7170 bruto per jaar bijverdienen. Bij Helpper dien je bovendien niet als mantelzorger erkend te zijn om een vergoeding te ontvangen via de deeleconomie. Je dierbare met een PVB/PAB kan jou, en andere familieleden of mantelzorgers,  vergoeden via de deeleconomie. 

Wil je weten welke voordelen Helpper biedt voor budgethouders en hun mantelzorgers? Lees dan zeker onze blog hierover.

💡Kan je een onderbrekingsuitkering van de RVA combineren met een vergoeding via de deeleconomie?

Zolang je het grensbedrag van € 7170 bruto niet overschrijdt, mag je je vergoeding via de deeleconomie combineren met onderbrekingsuitkeringen. Vermits elke persoonlijke situatie anders is, raden we je altijd je eerst te informeren bij je plaatselijk RVA-kantoor.