Meer ondersteuning met hetzelfde budget?

Optimaliseer je VAPH budget
via de deeleconomie

Ontdek het Helpper Assistent Platform!

HelpperPlatform_visual-2

Veelgestelde vragen 

Algemeen

Wie zit er achter Helpper?

Wij zijn een klein, onafhankelijk team, met grote partners. We hebben de steun van Helan, Partenamut en Start it @ KBC. Zo combineren we de persoonlijke dienstverlening van een KMO, met de ervaring van de grote spelers. Wil je meer weten over Helpper? Neem dan zeker een kijkje op onze 'Over ons' pagina.

Welke taken zijn via Helpper mogelijk?

In principe mag een assistent alle niet-zorggerelateerde dagdagelijkse taken (boodschappen, vervoer, kleine klussen,...) uitvoeren, zolang het maar wettelijk is natuurlijk. Uitgesloten zijn alle taken waar een specifieke opleiding of statuut voor nodig is. Zo moeten medische taken bijvoorbeeld aan bevoegde professionals overgelaten worden.

Wie zijn de assistenten?

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich als assistent aanbieden, maar elke assistent ondergaat sowieso een grondige screeningprocedure. Wij kijken elk profiel zorgvuldig na om de betrouwbaarheid en bekwaamheid na te gaan. Ook voeren we systematisch identiteitscontroles uit. In de praktijk merken we dat onze assistenten vaak mensen zijn die in de zorgsector werken (of hebben gewerkt) of mensen die zelf voor een dierbare hebben gezorgd.

Mag mijn assistent hulp verlenen in het buitenland?

Ja, als budgethouder kun je via Helpper ook in het buitenland samenwerken met je assistent. Onze aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen zijn wereldwijd geldig. Let op: de dekking is alleen geldig voor inwoners van België die tijdelijk buiten België reizen. 

Is er een verzekering via Helpper?

Natuurlijk! Onze dienstverlening voorziet automatisch een stevige dekking. Bekijk onze informatiebrochure voor meer info.

💡Wat gebeurt er in geval van materiële schade bij de assistent?
Helpper is niet verantwoordelijk voor schade die toegebracht wordt aan het materiaal van de assistent. Indien er schade is, kan men steeds beroep doen op de BA familiale verzekering van de assistent.

Wat doet Helpper voor GDPR en privacy?

Helpper doet er alles aan om te beantwoorden aan de nieuwe Europese GDPR-regels om zo je privacy te beschermen.
Ontdek hier waarom we bepaalde persoonsgegevens verzamelen voor de registratie in de Helpper-app. 

Prijs en betaling

 

Hoeveel moet je betalen om van Helpper gebruik te maken?

Bij Helpper betaal je enkel de prestaties (= uurvergoeding + werkingskost) van de assistent(en).   Als budgethouder selecteer je een uurvergoeding tussen € 0/u en € 18/u. Daarbovenop komt de vaste werkingskost van €2/u.

Lopen de betalingen via Helpper?

Ja. Wij verwerken maandelijks alle prestaties via domiciliëring en zorgen voor de uitbetaling van de assistent(en).

Hoe verloopt het betalingsproces via Helpper?

De tijdslijn voor de betalingen.**Voor de maand december van elk jaar wordt hier omwille van technische redenen van afgeweken. Alle nog niet-goedgekeurde prestaties met betrekking tot het afgelopen jaar worden geacht te zijn gevalideerd uiterlijk op 31/12 voor middernacht.

Hoe worden transportkosten vergoed?

Met transportkosten bedoelen we de afstand die afgelegd wordt tijdens de gepresteerde uren. Voor korte trajecten (tot 5km) gaan we er van uit dat de kosten worden gedekt door de uurvergoeding van de assistent. Als het om langere trajecten gaat, kan er onderling worden afgesproken om tussen te komen in de onkosten. Goede afspraken maken goede vrienden. 😉 Ter informatie: de actuele kilometervergoeding vind je steeds op de website van de FOD.

Mag een assistent met dienstencheques betaald worden?

Nee. Wij zijn een niet-gesubsidieerd initiatief. Bovendien werken assistenten niet volgens de beperkingen van het dienstenchequesysteem. Zo mag een assistent een bredere waaier aan taken opnemen en kan hij/zij zelfs voor 30 minuten iemand helpen. Dat betekent dat dienstencheques niet van toepassing zijn.

Wat gebeurt er met de vergoeding van een assistent wanneer de automatische betaling niet tijdig kan worden uitgevoerd?

Het kan gebeuren dat de automatische bancaire verrichting om uiteenlopende redenen niet doorgaat. Hierdoor zal de uitbetaling aan een assistent waarschijnlijk ook wat langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.

Om de vertraging tot een minimum te beperken, nemen we contact op om te achterhalen wat de oorzaak van deze vertraging is. In de meeste gevallen gaat het om een klein probleempje dat onmiddellijk kan worden rechtgezet. Daarna doen we het nodige zodat de vergoeding van een assistent zo snel mogelijk op zijn/haar bankrekening staat.  Download onze fiche voor meer info.   

VAPH
  

Welke documenten voorziet Helpper?

We bezorgen elke budgethouder een PVB/PAB-overeenkomst en maandelijkse afrekeningen, zodat je steeds in orde bent met je VAPH-administratie. De PVB/PAB-overeenkomst is na inschrijving meteen beschikbaar op het profiel van de budgethouder onder het tabje 'mijn documenten'.

Hoe wordt een Helpper-overeenkomst in het VAPH-portaal toegevoegd?

Om een overeenkomst correct in te geven in het VAPH-portaal, dien je het volgende te doen:

 1. Je duidt als overeenkomst type "met natuurlijke- of rechtspersoon" aan.
 2. Je geeft de naam van de onderneming in: Helpper N.V. samen met ons ondernemingsnummer 0673.790.011

  Heb je vragen over je het VAPH-portaal of je dossier bij het VAPH?  Contacteer het VAPH of een bijstandsorganisatie die je hierbij kan helpen.

Deeleconomie

      

Wat is het statuut van een assistent?

Een assistent geniet als particulier van een fiscaal en sociaal gunstregime onder de wetgeving Deeleconomie. Een assistent heeft dus noch het statuut van werknemer, noch het statuut van zelfstandige of vrijwilliger. De inkomsten via de deeleconomie worden fiscaal gezien als een specifieke vorm van ‘diverse inkomsten'.

      

Wat is het bedrag dat een assistent in 2024 kan bijverdienen?

Dankzij de wetgeving deeleconomie kan een assistent in 2024 tot € 7460 bruto per jaar bijverdienen aan een gunstig belastingtarief van 10,7%. Let op dat je dit bedrag niet overschrijdt, anders kan de fiscus dit als beroepsinkomsten behandelen.  

      

Op welk bedrag wordt de belasting berekend?

Het belastingtarief van 10,7% wordt berekend op het totaalbedrag dat de budgethouder betaalt (= vergoeding assistent + werkingskost). Bekijk onze infofiche om meer te weten over de belastingen binnen de wetgeving deeleconomie. 

      

Hoe wordt de 10,7% belasting berekend?

Laten we dit illustreren met een voorbeeld waarbij de uurvergoeding van de assistent €18 bedraagt:

 • Het totaalbedrag bedraagt €20 (= uurvergoeding assistent + werkingskost €2).

 • De 10,7% belasting wordt berekend op het totaalbedrag van € 20/u (= € 2,14/u).

 • De belasting wordt in mindering gebracht van de vergoeding van €18.

 • De assistent ontvangt netto €15,86/u (= €18/u - €2,14/u).

      

Hoeveel uur per jaar kan een assistent ondersteuning bieden?

Voor de berekening van het aantal uren per jaar moet rekening gehouden worden met het totaalbedrag per uur (= uurvergoeding assistent + werkingskost) en het grensbedrag deeleconomie, gezien de wetgever dat zo voorschrijft.

Een voorbeeld: Met een totaalbedrag van €20 (= uurvergoeding €18 + werkingskost € 2) kan je in 2024 373 u bijverdienen (= € 7460 / €20) zonder het grensbedrag van €7460 (grensbedrag 2024) te overschrijden.

Let op: het gaat in bovenstaand voorbeeld enkel over de uren via het Helpper-platform. Bijverdiensten via andere erkende deeleconomieplatformen moeten hierbij worden opgeteld.

Wanneer dienen de prestaties van december 2023 ten laatste toegevoegd te worden?

 • Alle prestaties van december 2023 - of eventueel nog van andere maanden van 2023 - dienen ten laatste toegevoegd te worden voor 31/12/2023 om middernacht.  
 • Alle prestaties van 2023 die door een assistent zijn toegevoegd, maar nog niet zijn goedgekeurd, worden automatisch gevalideerd op 31/12/2023 om middernacht. 
 • Alle prestaties van 2023 die in 2024 ingevoerd worden, worden meegeteld in de som/teller deeleconomie van 2024 (en niet 2023!).

Bijverdienen als gepensioneerde

Helpper biedt een interessante manier om naast je pensioen een mooie som bij te verdienen. Zolang je voor 2024 minder dan € 7460 verdient via Helpper (of andere erkende platformen) worden deze inkomsten belast aan 10,7%. Omdat het dan niet gaat om beroepsinkomsten, heeft dit geen invloed op de pensioenrechten. Meer informatie vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Belangrijk: Ontvang je als gepensioneerde naast je pensioen nog een extra uitkering/vergoeding/toeslag, dien je je wel eerst te informeren bij de dienst die dat uitbetaalt.

      

Bijverdienen als uitkeringsgerechtigde

Indien je een uitkering ontvangt, is het belangrijk om eerst toestemming te vragen aan de dienst die je uitkering uitbetaalt. Het is namelijk aan je uitbetalingsinstelling om aan te geven of je al dan niet mag bijverdienen in combinatie met je uitkering.

Je kan steeds onze informatiebrochure meegeven aan je contactpersoon, zodat die een beeld heeft van de activiteiten via Helpper.

Bijverdienen als student

De uren die je als student via de deeleconomie uitvoert, tellen niet mee voor je contingent van 600u. Om als student echter fiscaal ten laste te blijven (bv. van je ouders) moet je wel in het oog houden dat je bepaalde grenzen (belastbaar inkomen) niet overschrijdt tijdens het belastbaar tijdperk. Doe je dit wel dan heeft dit consequenties voor je eigen belastingen en de belastingen van je ouders. Bereken eenvoudig zelf je netto-bestaansmiddelen aan de hand van het voorbeeld. Meer informatie vind je via Student@work.

Bijverdienen als zelfstandige

Je kan als zelfstandige via de wetgeving deeleconomie ook bijverdienen, op voorwaarde dat je als assistent niet dezelfde activiteit uitoefent als je hoofdactiviteit: een zelfstandige loodgieter mag bijvoorbeeld niet als loodgieter bijverdienen in de deeleconomie.

Kan je via Helpper als flexi-jobber aan de slag gaan?

Nee, het is niet mogelijk om als via Helpper een flexijob uit te voeren.  Bij Helpper steunen wij op de wetgeving deeleconomie die particulieren ('assistenten') onder bepaalde voorwaarden aan een gunstig belastingtarief van 10,7% diensten laat leveren aan andere particulieren.
Hierdoor geniet je als assistent van een fiscaal en sociaal gunstregime onder de wetgeving deeleconomie. De assistent heeft bijgevolg noch het statuut van vrijwilliger, noch het statuut van zelfstandige, werknemer of flexijobber. 

Kan je een flexijob combineren met een bijverdienste via Helpper?

Het is mogelijk om een bijverdienste via de wetgeving deeleconomie te combineren met een flexijob. Dit zijn namelijk 2 verschillende fiscale systemen die niets met elkaar te maken hebben.

Contacteer ons

Vind je hieronder geen antwoord op je vraag? Neem dan contact met ons op.