Stem op ons voor Startup of the Year 2020
#voteforhelpper

Veelgestelde vragen

Indien je niet alle informatie op onze website kan terugvinden, kan je altijd even een kijkje nemen in onze veelgestelde vragen. Vind je het antwoord niet op je vraag, neem dan contact met ons op  via het  chatvenster onderaan of stuur een e-mail naar hello@helpper.be. Wij laten jou zo snel mogelijk iets weten!

Registreer nu

Wie zit er achter Helpper?

Wij zijn een klein, onafhankelijk team, met grote partners. We hebben de steun van Partena ziekenfonds, Onafhankelijke Ziekenfonds (OZ), Partenamut en Start it @ KBC. Zo combineren we de persoonlijke dienstverlening van een KMO, met de ervaring van de grote spelers.

Wat is het verdienmodel van Helpper?

In het verschil tussen de kostprijs en het bedrag uitbetaald aan de helpper zit, naast BTW, de verzekeringen, financiële transactiekosten en onze ondersteuning ook een kleine marge voor ons als onderneming. Dit om de kosten van het platform te dragen, en omdat wij ook graag een boterham eten.

Kan je met je PVB/PAB een helpper-assistent betalen?

Ja, dat kan! Helpper is immers een door het VAPH erkende organisatie.

Is Helpper beschikbaar in heel België?

Helpper is momenteel actief in de volgende Belgische provincies: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Heb je een eigen helpper of een helppie? Weet dan dat jullie kunnen samenwerken en van onze diensten gebruik maken ook al wonen jullie (of een van jullie), niet in een van de volgende actieve postcodes.

Nog niet in jouw gemeente? Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden wanneer we beschikbaar zijn in jouw gemeente.

Ik woon buiten de regio's die jullie vandaag bedienen, maar ik heb zelf al een helpper gevonden. Kan ik jullie platform gebruiken?

Ja, dat kan zonder probleem. Als je ergens in België woont en je weet reeds wie jou gaat helppen, dan kan je gebruik maken van onze verzekeringen, tijdregistratie, automatische betalingen, administratie etc. Het is aan de persoon die de hulp ontvangt, jij dus, om de helpper(s) in kwestie rechtstreeks uit te nodigen voor een samenwerking. Dit doe je na jouw registratie op jouw profielpagina. Zorg er wel voor dat je het juiste e-mailadres van jouw helpper(s) bij de hand hebt!

Wie zijn de helppers?

Iedereen kan zich aanbieden, maar elke helpper ondergaat een grondige screening procedure. Zo voeren we systematisch identiteitscontroles uit, en hebben we met elke helpper een sollicitatiegesprek om de betrouwbaarheid en bekwaamheid na te gaan. In de praktijk merken we dat onze helppers vaak mensen zijn die in de zorgsector werken (of hebben gewerkt), of mensen die zelf voor een dierbare hebben gezorgd.

Is er een maximum aan het aantal helpper-assistenten die me mogen ondersteunen?

Nee, je mag met zoveel helpper-assistenten samenwerken als je zelf wilt.

Wie mag een helpper aanvragen?

De missie van Helpper is de levenskwaliteit en de autonomie te verhogen van mensen die het echt kunnen gebruiken.
Onze ‘helppies’ (= personen die worden geholpen door een helpper) vallen meestal onder 4 categorieën: personen op ouderdom, personen met een handicap, chronisch zieken of drukbezette mama's en papa's. We geven altijd voorrang aan de mensen voor wie het het grootste verschil maakt in levenskwaliteit.

Wie mag helpper-assistent worden van een helppie met een PVB/PAB?

Iedereen mag helpper-assistent worden van een helppie met een PVB/PAB. Bij personen met een PAB is er wel een beperking dat een ouder geen helpper-assistent kan worden van zijn of haar kind. Dit komt omdat beide ouders gezien worden als budgethouder. Ben je dus budgethouder en wil je als ouder eveneens assistent worden van je kind? Dan zal je afstand moeten doen van het budgethouderschap en zal de andere ouder de enige budgethouder zijn.  Hiervoor dien je eerst een formulier in te vullen en te bezorgen aan de dienst Budgetbesteding van het VAPH. Bespreek dit met je bijstandsorganisatie of het VAPH voor meer informatie.

Ik heb reeds een helpper! Kan ik dan via Helpper samenwerken?

Ja, dat kan zeker! Na je registratie klik je op 'mijn eigen helpper uitnodigen". Nadat je het e-mailadres van de helpper hebt ingetikt, krijgt deze automatisch een uitnodiging voor een match met jou.

Hoeveel uur per jaar kan ik een helpper-assistent inschakelen?

Je kan je helpper-assistent zoveel inschakelen als je zelf wenst. Echter je assistent mag niet meer dan €6.340 (voor 2020) onbelast bijverdienen. Meer informatie hierover vind je hier. Bovendien zal de assistent op zijn/haar profielpagina een teller zien die berekent hoeveel hij/zij nog onbelast mag verdienen. Weet dat we hierbij enkel rekening houden met de Helpper vergoedingen en dat de bijverdiensten via andere erkende deeleconomieplatformen hierbij moeten worden opgeteld. Om het aantal uren te berekenen deel je de €6.340 door de som van de uurvergoeding die je assistent ontvangt plus de Helpper werkingskost van €2 per uur. Stel dat de uurvergoeding die je assistent ontvangt €7 is, dan is het aantal uur gelijk aan €6.340 gedeeld door (€7 + €2) of 704 uren per jaar.

BELANGRIJK: om het aantal uur te berekenen moet er rekening gehouden worden met het uurbedrag dat de budgethouder betaalt (in bovenstaand voorbeeld is dat €7 + €2) en niet enkel de uurvergoeding die de assistent ontvangt (€7). De interpretatie van de wetgeving door FOD Financiën is duidelijk: “Het bedrag dat de gebruiker (de budgethouder) betaalt, dient integraal in aanmerking genomen te worden als BRUTOBEDRAG voor het grensbedrag (van €6.340). Indien er (on)rechtstreeks door het platform een commissie (percentage of vast bedrag) wordt ingehouden zal deze steeds moeten worden toegevoegd aan het grensbedrag van €6.340. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een commissie aangerekend aan de bijklusser (de assistent), dan wel een commissie aangerekend aan de gebruiker (de budgethouder)". Meer informatie hierover kan jij hier vinden. 

Wat doet Helpper om mijn veiligheid te garanderen?

Veiligheidscontroles gebeuren op verschillende niveaus. We voeren systematisch identiteitscontroles uit. We bellen ook elke helpper op voor een sollicitatiegesprek, waar we toetsen naar achtergrond, competenties en motivatie. Het laatste niveau zit bij jou als gebruiker. Jij mag de samenwerking op elk moment stopzetten, en op zoek gaan naar een andere helpper via de Helpper ontmoetingsplaats. Als er toch problemen voorkomen, zijn we er altijd om een oplossing te vinden.

Kan ik een helpper met een Persoonsvolgend Budget (PVB) of Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) betalen?

Ja, dat kan! Duid tijdens je registratie aan dat je beschikt over een PVB/PAB, dan zorgen wij voor de nodige administratieve afhandeling en ondersteuning. Zo krijg je een samenwerkingscontract dat je dient  voor te leggen aan het VAPH en een maandelijkse overzicht van de gepresteerde uren, om de effectieve kosten aan te tonen. Als je hieromtrent nog vragen hebt, kan je altijd hier een kijkje nemen.

Waar vind ik mijn documenten die nodig zijn voor het VAPH?

Wij bezorgen je alle nodige documenten, waaronder een overeenkomst en maandelijkse afrekening, zodat je administratie bij het VAPH steeds op punt is. Beide documenten zal je steeds op je profiel kunnen raadplegen en downloaden. Eens je volledig geregistreerd bent, én je met je helpper gematcht bent, zal je je overeenkomst kunnen terugvinden op je profielpagina onder het tabje/menu "jouw helppers". Daar zal je via de knop "documenten" je overeenkomst kunnen downloaden.  De maandelijkse afrekening, die steeds beschikbaar is na uitbetaling van je helpper(s), vind je op je profielpagina terug onder het menu/tabje “prestaties”.

Welke documenten ontvang je van ons?

Je ontvangt een overeenkomst om aan het VAPH te bezorgen zodat je volledig in orde bent met je dossier! Je kan je overeenkomst ingeven via het VAPH portaal. Bij vragen hierover, raden we je aan je te informeren bij je bijstandsorganisatie. Indien er in een maand gepresteerde uren zijn, zal je van ons een afrekening ontvangen. Zo heb je de nodige papieren voor het VAPH.

Hoe geef ik een Helpper-overeenkomst in in het VAPH portaal?

Om je overeenkomst correct in te geven in het VAPH portaal dien je het volgende te doen:
Stap 1: Je dient als overeenkomst type "met natuurlijke- of rechtspersoon" aan te duiden.
Stap 2: Je dient de naam van de onderneming in te geven, dit is: Helpper N.V. samen met het ondernemingsnummer van Helpper.

Heb je een bijstandsorganisatie die je hierbij kan helpen? Neem dan zeker ook contact met hen op.

Kan ik de samenwerking met mijn helpper op elk moment stopzetten?

Ja. Je bent altijd vrij om de samenwerking stop te zetten als het niet meer past. Breng je helpper zo spoedig mogelijk op de hoogte en geef ons een seintje via hello@helpper.be als dat gebeurt, en geef even aan waarom je wenst stop te zetten. Je kan dit ook doen als je niet meer tevreden bent van je helpper, en graag een nieuwe helpper zou willen contacteren via de Helpper ontmoetingsplaats.

Welke taken mag mijn helpper uitvoeren?

In principe mag een helpper alle dagdagelijkse taken uitvoeren, zolang het maar wettelijk is natuurlijk. Uitgesloten zijn alle taken waar een specifieke opleiding of statuut voor nodig is. Medische taken, bijvoorbeeld, moet je aan bevoegde professionals overlaten. Een lijst met de meest voorkomende taken vind je hier.

Wat doe ik als mijn helpper voorstelt om in het zwart te werken?

Buiten het systeem werken brengt verschillende gevaren met zich mee. Ten eerste zijn jullie niet meer verzekerd. Als je helpper of iemand anders iets overkomt, zal je zelf alle kosten moeten dragen. Ten tweede, riskeren jij en je helpper, zware strafrechtelijke en administratieve boetes voor ‘sociale fraude’.

Mijn helpper heeft voor mij kosten gemaakt. Kan ik die via Helpper terugbetalen?

Nee. Als het gaat om kosten die voor jou rekening gemaakt worden (bv. inkopen) dien je dit onderling te regelen. Kosten voor de uitvoering van de taken zelf (transport, kledij, etc.) maken deel uit van de uurprijs, en worden dus niet apart vergoed.

Mag ik mijn helpper met dienstencheques betalen?

Nee, we zijn een niet gesubsidieerd initiatief. Bovendien werken helppers niet volgens de beperkingen van het dienstenchequesysteem. Zo mag een helpper een breder waaier aan taken opnemen, en kan hij/zij zelfs voor 30 minuten iemand gaan helppen. Dit betekent dat dienstencheques niet van toepassing zijn.

Lopen de betalingen via Helpper?

Ja! De helpper voert zijn of haar gepresteerde uren in en jij valideert ze. Op het einde van de maand wordt het bedrag van de gevalideerde uren automatisch betaald via je bankrekening. Zo kunnen jullie altijd legaal en verzekerd samenwerken. Wij doen de rest! De volledige uitleg over betalingen vind je hier.

Wat gebeurt er met de vergoeding van mijn helpper wanneer mijn automatische betaling niet tijdig kan worden uitgevoerd?

Het kan uitzonderlijk gebeuren dat de automatische bancaire verrichting voor de helppervergoeding die je dient te betalen om uiteenlopende redenen niet doorgaat. Hierdoor zal de uitbetaling aan jouw helpper waarschijnlijk ook wat langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.

Om de vertraging tot een minimum te beperken, zullen we je contacteren om te achterhalen wat de oorzaak van deze vertraging is. In de meeste gevallen gaat het om een klein probleempje dat onmiddellijk kan worden rechtgezet. Daarna doen we het nodige zodat de vergoeding van jou helpper zo snel mogelijk op zijn/haar bankrekening staat.

Ben ik werkgever van mijn helpper?

Nee. Helpper legt enkel verbanden tussen particulieren en ondersteunt de samenwerking. Wij steunen daarvoor op de wetgeving  Onbelast Bijklussen en Deeleconomie die particulieren onder bepaalde voorwaarden de kans geven om onbelast diensten uit te voeren voor andere particulieren. Meer informatie vind je hier.

Ben ik verzekerd als er iets misloopt?

Natuurlijk! In de uurprijs wordt automatisch een stevige dekking voorzien, zolang de gepresteerde uren worden aangegeven via helpper.be. Meer informatie vind je hier.

Ik vind geen helpper in mijn buurt. Wat doe ik verkeerd?

Het kan uitzonderlijk gebeuren dat in een regio weinig mensen zich aanbieden, en het dus langer duurt om een helpper te vinden met een profiel dat beantwoordt aan je hulpvraag. We weten waar die ‘gaten’ zijn, en we zijn hard aan de slag om ze weg te werken.

Waarom kan ik telefonisch geen hulp aanvragen?

Om de diensten van de helppers zo goedkoop mogelijk te kunnen aanbieden, gebeurt een deel van onze dienstverlening digitaal. Onze website dient dus niet enkel om hulp aan te vragen, maar ook om gesprekken aan te gaan met potentiële helppers, samenwerkingen te starten, gepresteerde uren te valideren en je dossier te beheren. Als we merken dat een telefonisch gesprek nodig is, bellen we je graag even op.

Hoe worden transportkosten vergoed?

Voor korte trajecten (tot 5km), gaan we er van uit dat de kosten worden gedekt door je vergoeding als helpper. Als het om langere trajecten gaat, kan er onderling worden afgesproken om tussen te komen in de onkosten. Goede afspraken maken goede vrienden. :-) Ter informatie: voor beroepsverplaatsingen geldt een kilometervergoeding van €0,3653  per kilometer.

Moet ik klant zijn van Partena ziekenfonds, Partenamut of Onafhankelijke ziekenfonds (OZ) om helpper te worden?

Nee, natuurlijk niet! Iedereen mag helpper worden, onafhankelijk van waar je klant bent.

Wat doet Helpper voor GDPR en privacy?

Helpper doet er alles aan om te beantwoorden aan de nieuwe Europese GDPR regels om zo je privacy te beschermen. Extra informatie over wat we doen voor GDPR kan je hier terugvinden.

Stel hier je vraag
We maken gebruik van cookies en data tracking om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen op de website, geef je aan dat je akkoord gaat met onze cookie & privacy policy. Meer weten