Stem op ons voor Startup of the Year 2020
#voteforhelpper

Veelgestelde vragen

Indien je niet alle informatie op onze website kan terugvinden, kan je altijd even een kijkje nemen in onze veelgestelde vragen. Vind je het antwoord niet op je vraag, neem dan gerust contact met ons op  via het  chatvenster onderaan of stuur een e-mail naar hello@helpper.be. Wij laten jou zo snel mogelijk iets weten!

Registreer nu

Wie zit er achter Helpper?

Wij zijn een klein, onafhankelijk team, met grote partners. We hebben de steun van Partena ziekenfonds, Onafhankelijke Ziekenfonds (OZ), Partenamut en Start it @ KBC. Zo combineren we de persoonlijke dienstverlening van een KMO, met de ervaring van de grote spelers.

Wat is het verdienmodel van Helpper?

In het verschil tussen de kostprijs en het bedrag uitbetaald aan de helpper zit, naast BTW, de verzekeringen, financiële transactiekosten en onze ondersteuning ook een kleine marge voor ons als onderneming. Dit om de kosten van het platform te dragen, en omdat wij ook graag een boterham eten.

Ik woon buiten de regio's die jullie vandaag bedienen, maar ik weet al wie ik wil helpen. Kan ik jullie platform gebruiken?

Ja, dat kan zonder probleem. Als je ergens in België woont en je weet reeds wie je wilt helpen, dan kan je gebruik maken van onze verzekeringen, tijdregistratie, automatische betalingen, administratie etc. Het is aan de helppie (de persoon die jij gaat helpen) om jou na zijn/haar registratie rechtstreeks uit te nodigen voor een samenwerking.

Is Helpper beschikbaar in heel België?

Helpper is momenteel actief in de volgende Belgische provincies: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Heb je een eigen helpper of een helppie? Weet dan dat jullie kunnen samenwerken en van onze diensten gebruik maken ook al wonen jullie (of een van jullie), niet in een van de volgende actieve postcodes.

Nog niet in jouw gemeente? Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden wanneer we beschikbaar zijn in jouw gemeente.

Is er een minimumleeftijd om helpper te worden?

Ja. Je moet minstens 18 jaar oud zijn. We weten dat sommige jonge mensen zeer goede helppers zouden zijn, maar voor fiscale en verzekeringsredenen, moeten we deze limiet respecteren.

Wat is mijn statuut als ik helpper word?

Als helpper geniet je van een fiscaal en sociaal gunstregime onder de wetgeving Onbelast Bijklussen en Deeleconomie. Je hebt noch het statuut van werknemer, noch het statuut van zelfstandige. De gelden die je verdient worden fiscaal gezien als een specifieke vorm van ‘diverse inkomsten’.
In het kort betekent dit dat inkomsten uit diensten die particulieren aan andere particulieren leveren, onbelast zijn zo lang ze volgende regels volgen:

  • het mag geen beroepswerkzaamheid zijn
  • het moet via een erkend elektronisch platform lopen
  • de inkomsten moeten betaald worden via het deeleconomieplatform

Goed nieuws: Helpper.be is een erkend deeleconomieplatform, en we zorgen voor de betalingen! Meer informatie over dit onderwerp, vind je hier.

Kom ik als helpper in aanmerking voor het gunstregime van de deeleconomie (Bijkluswet)?

Eén van de voorwaarden om als particulier via de wetgeving Onbelast Bijverdienen & Deeleconomie bij te klussen, is dat de activiteit die je (als helpper) uitvoert geen beroepswerkzaamheid is. Bekijk bijgevoegd document van onze advocaat-fiscalist voor meer informatie over de combinatie van helpper met je statuut als werknemer of zelfstandige.

Wie zijn de helppies?

De helppie is de persoon die door een helpper wordt ondersteund. We onderscheiden 4 categorieën: personen op ouderdom, personen met een handicap, chronische zieken of drukbezette mama's & papa's.

Welke taken mag ik wel en niet uitvoeren?

In principe mag je alle dagdagelijkse taken uitvoeren, zolang het maar wettelijk is natuurlijk. Uitgesloten zijn alle taken waar je een specifieke opleiding of statuut voor moet hebben. Medische taken, bijvoorbeeld, moet je aan bevoegde professionals overlaten. Een lijst met de meest voorkomende taken vind je hier.

Kan ik verschillende personen helpen?

Natuurlijk kan dat! Je kan zoveel matchvoorstellen aanvaarden of uitsturen als je wil.

Kan ik mijn rol als helpper op elk moment stopzetten?

Ja. Je bent altijd vrij om de samenwerking stop te zetten als het niet meer past. Breng zo spoedig mogelijk je helppie op de hoogte en geef ons een seintje via hello@helpper.be. De helppie kan dan snel op zoek gaan naar een nieuwe helpper om jouw rol over te nemen.

Wat doe ik als de persoon die ik help voorstelt om in het zwart te werken?

Buiten het systeem werken brengt verschillende gevaren met zich mee. Ten eerste ben je niet meer verzekerd. Als jou of iemand anders iets overkomt, zal je zelf alle kosten moeten dragen. Ten tweede, riskeren jij en de persoon die je helpt, zware strafrechtelijke en administratieve boetes voor 'sociale fraude'.

Ik krijg een uitkering. Mag ik bijverdienen via Helpper?

Voor uitkeringsgerechtigden bestaat er vandaag nog steeds geen duidelijk antwoord. Bespreek het met je contactpersoon van het agentschap dat je uitkering uitbetaalt. Omdat het gaat om een occasionele activiteit, en omdat je mensen helpt, zal je waarschijnlijk een positief antwoord krijgen.

Hier vind je de documenten met de informatie die je kan meegeven aan de contactpersoon van het agentschap dat je uitkering uitbetaalt.

Moet ik zelfstandige zijn of een onderneming oprichten om helpper te worden?

Nee. Zolang het gaat om een occasionele activiteit zonder beroepskarakter, ziet de fiscus dit inkomen als ‘diverse inkomsten’.

Mag ik als gepensioneerde bijverdienen via Helpper?

Helpper biedt een interessante manier om naast je pensioen een mooie som bij te verdienen. Zolang je voor 2020 minder dan € 6.340 verdient via Helpper (of andere erkende elektronische platformen) blijven deze inkomsten onbelast. Omdat het dan niet gaat om beroepsinkomsten, heeft dit geen invloed op je pensioenrechten. Meer info  vind je hier.

Mag ik als student bijverdienen via Helpper?

Dan kan zeker! Dit moet je weten: om als student fiscaal ten laste te blijven (bv. van je ouders) moet je in het oog houden dat je bepaalde grenzen niet overschrijdt tijdens het belastbaar tijdperk. Doe je dit wel dan heeft dit consequenties voor de sociale bijdragen, de kinderbijslag, je eigen belastingen en de belastingen van je ouders. Kijk hier voor de exacte bedragen (2018).

Kan ik een vergoeding als helpper combineren met een vrijwilligersvergoeding?

Volgens FOD RSZ kan je jouw activiteiten in de deeleconomie combineren met een vrijwilligersstatuut. Vrijwilligerswerk doe je voor een organisatie en is vrij en zonder verplichting. Er is geen overeenkomst, geen aangifte en het is vaak onbetaald of je krijgt er een onkostenvergoeding voor. Je activiteiten als helpper vallen binnen de deeleconomiewetgeving. Het zijn diensten die je levert voor een andere burger buiten elke beroepsactiviteit om en dit via een erkend deeleconomieplatform zoals Helpper.

Word ik betaald via Helpper?

Ja! Jij voert je gepresteerde uren in en enkele weken later wordt jij uitbetaald op de opgegeven bankrekening. Vergeet je gepresteerde uren niet in te vullen, anders ben je niet verzekerd en riskeer je zware boetes voor zwartwerk. De volledige uitleg over betalingen vind je hier.

Wat gebeurt er als mijn helppie de automatische betaling niet tijdig laat uitvoeren?

Het kan uitzonderlijk gebeuren dat de automatische bancaire betaling van je prestaties door jouw helppie om uiteenlopende redenen wat vertraging oploopt. Hierdoor zal de uitbetaling van jouw helpperprestaties waarschijnlijk ook wat langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.

Om deze vertraging tot een minimum te beperken, zullen we jouw helppie contacteren om te achterhalen wat de oorzaak van deze vertraging is. In de meeste gevallen gaat het om een klein probleempje dat onmiddellijk kan worden opgelost. Daarna doen we het nodige zodat jouw vergoeding zo snel mogelijk op je bankrekening staat.

Ben ik werknemer van Helpper of van de persoon die ik help?

Nee. Helpper legt enkel verbanden tussen particulieren en ondersteunt de samenwerking. Wij steunen daarvoor op de Onbelast Bijklussen en Deeleconomie wetgeving die particulieren de kans geeft om onbelast diensten uit te voeren voor andere particulieren. Meer informatie vind je hier.

Word ik met dienstencheques betaald?

Nee, we zijn een niet gesubsidieerd initiatief. Bovendien werken helppers niet volgens de beperkingen van het dienstenchequesysteem. Zo mag je als helpper een breder waaier aan taken opnemen, en mag je zelfs voor 30 minuten iemand gaan helppen, wanneer je dat wil. Dit betekent dat dienstencheques niet van toepassing zijn.

Hoeveel mag ik verdienen via Helpper?

Het inkomen dat je in het kader van de Onbelast Bijklussen en Deeleconomie wetgeving verdient, mag voor 2020 niet hoger zijn dan €6.340 (zonder een limiet per maand).
Dit is het totale bedrag dat je mag verdienen via deze wetgeving. Als je via andere platformen ook zou bijverdienen, moet je deze bedragen dus optellen. Let op dat je dit bedrag niet overschrijdt, anders kan de fiscus dit als beroepsinkomsten behandelen.

Welke berekening moet ik maken om te weten hoeveel ik nog mag bijverdienen dit jaar als helpper?

Om dit te berekenen dien je rekening te houden met de €9 per uur die de helppie betaalt voor je geleverde prestaties. De wetgever stelt immers dat naast de netto-vergoeding (€7 per uur) het deeleconomieplatform - Helpper dus - ook eventuele onkosten (BTW, verzekeringen, financiële transacties en ondersteuning) moet meerekenen. Dit betekent dat het bedrag van de fiscale fiche die we je bezorgen een beetje hoger zal liggen dan de precieze helpper netto-vergoeding die jij hebt ontvangen. Voor je gemak, hebben we trouwens een teller voorzien op je profielpagina zodat je alles goed kan bijhouden en duidelijk kan zien wat je nog kan bijverdienen via Helpper tot je aan het maximum van €6.340 of 704 uur per jaar zit  (voor 2020). Zo ben je zeker dat je niets over het hoofd ziet !

Word ik belast op mijn inkomsten via Helpper?

Neen, deze inkomsten zijn onbelast zolang je voldoet aan de voorwaarden van de Onbelast Bijklussen en Deeleconomie wetgeving geldig vanaf 15 juli 2018. Meer informatie over deze wetgeving vind je hier.

Hoe worden transportkosten vergoed?

Voor korte trajecten (tot 5km), gaan we er van uit dat de kosten worden gedekt door je vergoeding als helpper. Als het om langere trajecten gaat, kan er onderling worden afgesproken om tussen te komen in de onkosten. Goede afspraken maken goede vrienden. :-) Ter informatie: voor beroepsverplaatsingen geldt een kilometervergoeding van €0,3653  per kilometer.

Ik moet kosten maken. Kan ik deze via Helpper terugvorderen?

Nee. Als het gaat om kosten voor de persoon (bv. inkopen) dien je dit onderling te regelen. Kosten voor de uitvoering van de taken (transport naar de helppie, kledij, etc.) worden niet vergoed. Voor vervoer van de helppie met je eigen wagen, mag je wel afspraken maken.

Ben ik verzekerd als er iets misloopt?

Natuurlijk! Onze dienstverlening voorziet automatisch een stevige dekking, zolang je je gepresteerde uren aangeeft via helpper.be. Hier vind je meer informatie over onze verzekeringen.

Ik krijg geen vragen of voorstellen van helppies. Wat doe ik verkeerd?

Het kan uitzonderlijk gebeuren dat op een bepaald moment in een regio weinig mensen zich aanbieden met een hulpvraag, en het dus langer duurt om een ‘match’ te vinden. We weten waar die ‘gaten’ zijn, en we proberen continu om ze weg te werken.

Misschien heb je wel voldoende helppies in je buurt maar beantwoordt je profiel niet voldoende aan de hulpvragen die er zijn. Weet dat hoe ruimer de groep hulpbehoevenden die je wil ondersteunen, en het takenpakket en aantal uren die je aanbiedt, hoe hoger de kans is dat je snel iemand kan helpen. Bovendien heb je zelf de mogelijkheid om te zoeken naar een helppie in je buurt en matchvoorstellen uit te sturen.

Moet ik klant zijn van Partena ziekenfonds, Partenamut of Onafhankelijke ziekenfonds (OZ) om helpper te worden?

Nee, natuurlijk niet! Iedereen mag helpper worden, onafhankelijk van waar je klant bent.

Wat doet Helpper voor GDPR en privacy?

Helpper doet er alles aan om te beantwoorden aan de nieuwe Europese GDPR regels om zo je privacy te beschermen. Extra informatie over wat we doen voor GDPR kan je hier terugvinden.

Stel hier je vraag
We maken gebruik van cookies en data tracking om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen op de website, geef je aan dat je akkoord gaat met onze cookie & privacy policy. Meer weten